Svet-Stranek.cz
JDEME TAM,ODKUĎ JINÍ UTÍKAJÍ
SDH OLDŘIŠ

Historie Oldřišských hasičů:JDEME TAM,ODKUĎ JINÍ UTÍKAJÍ

Historie Oldřišských hasičů

Historie oldřišského hasičského sboru
Sbor dobrovolných hasičů obce Oldřiš byl založen 19. února roku 1888. Velitelem byl pan Josef Stodola a podvelitelem Antonín Lidmila.
Každý přispívající člen se zavázal ročně do hasičského spolku přispívat ročně od 1 do 2 zlatých.
Pokladna spolku obdržela na výdaje od Jeho Veličnstva Císaře a krale Františka Josefa I. 60 zlatých, velectěného důstojného pána Antonína Kupky 50 zlatých, Antonína Lidmily, mlynáře oldřišského, 50 zlatých, paní Julie Křemenové 6 zlatých, Josefa Střihenvirta, nadlesního, 5 zlatých. Tyto příspěvky pomohly sboru do začátků a zajistiliy potřebný obnos pro výzbroj sboru.
První byla pořízena kronika sboru a 10.března založena, opatřena spolkovým razítkem a pořízen zápis z první valné hromady konané ten den.
Další slavností bylo svěcení spolkového praporu dne 28.září 1888 velebným pánem Antonínem Kupkou v kostele v Borové. Této udalosti se zůčastnil celý ostrostřelecký sbor z Poličky se všemi tehdejšími představiteli. Matkou praporu a patronkou sboru se stala Františka Timerová, choť c.k. notáře z Poličky, kmotrou praporu paní Christina Prudičová, choť purkmistra a starosty jednoty hasičské z Poličky.
První zásah při požáru se uskutečnil 5.srpna 1888 v čísle 7 v Oldřiši u požáru chalupy Františka Mlynáře.
Po zakoupení ruční stříkačky se konalo cvičení stříkačníků a lezců. Stříkačníci tvořili sací vedení a pumpovali vodu. Lezci tvořili dopravní a utočné vedení, se kterým lezli po žebřících a střechách.
Hlavním posláním sboru, dobrovolných hasičů byla především pomoc při požárech stavení, domů, chalup apod. v pozdějších letech byla doplněna ještě preventivní činností a pomocí při záplavách.