Svet-Stranek.cz
JDEME TAM,ODKUĎ JINÍ UTÍKAJÍ
SDH OLDŘIŠ

Kalendář akcí:JDEME TAM,ODKUĎ JINÍ UTÍKAJÍ

Kalendář akcí

02.08.2014 Oldřišká večerní

1. Použití přetlakového ventilu není povinné - odlišnost od l. 48,odst.4.
Přetlakový ventil B , nastavený na max. tlak 1,2 MPa pro případné použití zajistí
pořadatel.
2. Obsah přihlášky + čestné prohlášení každého závodníka - odlišnost od
Přihlášky do soutěže v požárním sportu -příloha .1.
Piřhlášky: - přihláška je součástí těchto propozic
- vyplněnou se všemi náležitostmi ji odevzdá vedoucí družstva u
prezence
- přihlášení je možné až do konce prezence ve 20.30 hod
- přihláška družstva je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci
Další informace: - 5. závod XII.roníku Okresní ligy Svitavska v požárním útoku
- pro všechny diváky i soutěžící bude připraveno bohaté občerstvení
- po skončení závodu bude probíhat diskotéka na asfaltovém hišti
v areálu
Kontaktní osoba: Jakub Radiměřský
tel.: 702 204 580
email: radasak@seznam.cz

02.08.2014 Oldřišská večerní

Oldřišská večerní
Sbor dobrovolných hasi Oldřiš Vás zve na
III. ročník soutže
 
Místo konání: areál za Orlovnou Oldřiš (u Poličky)
Kategorie: muži, senioři, ženy
Časový plán: - do 20.30 hod. – prezence - uzavření startovní listiny
- 21.00 – zahájení závodu (pořadí: muži, senioř
i, ženy)
- do 30 min. po skončení závodu – vyhlášení výsledků
Pravidla soutěží:
Soutěží se v požárním útoku dle pravidel pro Okresní ligu Svitavska 2014 (tyto pravidla
naleznete na: www.obec-kamenec.cz, www.oshsvitavy.cz).
- soutěž muž - 3 hadice B, 4 hadice C
- soutěž žen a seniorů - 2 hadice B, 4 hadice C
- útok se provádí na sklopné terče
- plošná šíře hadic – B min. 100 mm, C min. 65 mm,
- seniorů – nad 35 let, jeden len družstva může být mladší 35 let, ale zároveň starší 30 let
- startovné činí 150,- K za družstvo
- startovní listinu sestavuje pořadatel dle prezence
- soutž bude probíhat za umělého osvětlení (osvětlena celá dráha), na travnatém
povrchu, pod základnou a nádrží zámková dlažba
- Odlišnost od Směrnic hasičských sportovních soutěží schválených VV SH MS
dne 16.6 2011 – Soubor předpis SH MS -1/17-2011 dle l.8,odst.5,pís.i:
1. Použití přetlakového ventilu není povinné - odlišnost

02.08.2014 Oldřišká večerní

odkaz na propozice a přihlášku zde : http://www.oshsvitavy.cz/index.php?hmn=5&vmn=3